Skok na obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu

Aktuality

 

15.8.2017 byla aktualizována Laboratorní příručka, byly upraveny referenční meze pro vyšetření průtokovou cytometrií.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.3.2017 byla aktualizována Laboratorní příručka, kde byla upravena referenční mez pro vyšetření D-dimerů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.2016 byla aktualizována Laboratorní příručka, která byla doplněna o informace o nově zavedeném vyšetření Syphilis a RPR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.7. 2016 byla vydána nová Laboratorní příručka. Důvodem je přestěhování laboratoře do nových prostor a navíc úprava referenčních mezí pro metody folát a progesteron v souvislosti se změnou generace těchto měřicích souprav.

V příručce jsou také zapracovány úpravy referenčních mezí u estradiolu a kortizolu v souvislosti se změnami v příbalových letácích výrobců reagencií.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.7. 2016 došlo k přestěhování laboratoře do nových prostor (do vedlejší budovy). Adresa laboratoře se mění ze stávající: nám. Míru 3287 na novou: nám. Míru 3760/11  

Všechny činnosti  laboratoře zůstávají nezměněny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.3. 2016  Upozornění  pro lékaře

Vyšetření estradiolu

Pokud je u žen po menopauze léčených s použitím fulvestrantu vyšetřovám estradiol, může dojít k interferenci, která vede k falešně zvýšeným výsledkům koncentrace estradiolu. Tato skutečnost může následně vést k nesprávnému hodnocení stavu pacienta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7. 2015 byla veškerá činnost laboratoře převedena z fyzické osoby podnikající RNDr. Martin Novák do nově vzniklé LAB KM s.r.o. Poskytované laboratorní služby zústávají nezměněny.

V souvislosti s touto změnou jsou upraveny internetové stránky laboratoře včetně žádanek o vyšetření, došlo také k novému vydání Laboratorní příručky, které je taktéž umístěna na internetových stránkách.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.6. 2015 Upozornění  pro lékaře

Pokud pacient užívá léky obsahující sulfasalazin nebo sulfapyridin, může dojít k interferenci  (ovlivnění výsledků) těchto vyšetření: ALT, AST,

CK-MB, GLDH.

6.5.2015 Upozornění pro lékaře

Pokud pacient užívá léky obsahující Acetaminofen (Paracetamol), N-Acetylcystein a Metamizol, vykazují krátce po požití těchto léčiv pacientem níže uvedená laboratorní vyšetření falešně nižší hodnoty. Proto musí být odběr krve u pacientů užívajících tato léčiva proveden před jejich podáním! Jedná se o tato vyšetření: glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL  cholesterol, kyselina močová.

25.2.2015  bylo zavedeno vyšetření CD57+ NK buněk u pacientů s lymskou boreliózou. Požadavek na vyšetření CD57+ NK buněk je uveden na žádance pro průtokovou cytometrii.

23.2.2015 byla pro hodnocení glomerulární fíltrace přidána rovnice CKD-EPI - odhad glomerulární filtrace ze změřené hodnoty sérového kreatininu. Tato rovnice je doporučena Českou nefrologickou společností a ČSKB. Ve výsledcích odhadu glomerulární filtrace bude nadále uváděn výsledek rovnice MDRD a nově i CKD-EPI.

12.1. 2015 zavedla laboratoř měření sérových indexů na analyzátoru Cobas 6000. Cílem tohoto vyšetření je poskytnutí semikvantitativního údaje o hladinách hemolýzy, lipemie a ikterity ve vzorcích séra (případně plazmy).

Výsledek bude figurovat ve výsledkovém listě ve formě:

Hemolýza - stav séra

Lipemie - stav séra

Ikterita - stav séra

spolu s hodnotou příslušného parametru.

Pokud hodnota příslušného pamatetru (hemolýzy, lipémie, ikterity) překročí referenční mez, číselná hodnota parametru bude doplněna vysvětlujícím komentářem (interpretací) ohledně možného ovlivnění výsledků dalších biochemických vyšetření.

Měření těchto parametrů je prováděno automaticky u všech vzorků zaslaných do laboratoře na biochemické vyšetření (kromě vyšetření hepatitid a HIV), není účtováno, jedná se pouze o údaj o kvalitě analyzovaného materiálu, který má být nápomocen zadavateli vyšetření při posuzování výsledků vyšetření.

5.1.2015 proběhla aktualizace Laboratoní příručky dle požadavků o řízené dokumentaci v nové normě ČSN EN ISO 15189. V dokumentu byla navíc upravena tabulka kritických hodnot s povinností hlášení lékaři. 

1.11.2014 naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

15.9.2014 byla provedena aktualizace Laboratorní příručky. Dokument obsahuje nové metody, které byly zavedeny začátkem září 2014. Jedná se o koagulační vyšetření D-dimerů a fenotypyzační vyšetření leukocytů a antigenu HLA-B27 na novém průtokovém cytometru. Žádanky o nová vyšetření jsou v sekci Žádanky. 

Laboratoř klinické biochemie a hematologie, nám. Míru 3287, Kroměříž, získala v roce 2013 Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL. Z tohoto důvodu došlo 25.3. 2013 k aktualizaci Laboratorní příručky, kde je tato skutečnost uvedena. 

4.3. 2013 byla aktualizována Laboratorní příručka. Byly v ní doplněny informace týkající se vydávání výsledků vyšetření a upraveno vydávání výsledků a referenčních mezí u APTT a Protrombinového testu dle Quicka. Dále byly hodnoty hematologických vyšetření obohaceny o referenční meze dětí s ohledem na jejich věk.

11.2. 2013 byla aktualitována Laboratorní příručka. Jednotlivá vyšetření byla doplněna u údaje týkající se transportního času a teploty.

9.10. 2012 byla aktualizována Laboratorní příručka. Aktualizace se týká doplnění nového vyšetření přímého bilirubinu a výpočtů glomerulální filtrace.

20.6. 2012 byla aktualizována Laboratorní příručka. Aktualizace se týká evidence nesrovnalostí na příjmu biologického materiálu a následného tisku těchto nesrovnalostí ve výsledkovém listu (kapitola D-2).

7.5. 2012 byl uveden do provozu nový analytický modulární systém COBAS 6000. Analyzátor je produktem firmy ROCHE a v současné době patří ke špičkovým zařízením pro potřeby rutinních klinických laboratoří.

20.10. 2011 byla aktualizována Laboratorní příručka, provádíme nové vyšetření celkový 25- hydroxyvitamin D. 

10.6. 2011 byla aktualizována Laboratorní příručka, provádíme nové vyšetření HE4. 

10.3. 2011 došlo k aktualizaci Laboratorní příručky, z důvodu nového vyšetření Troponin T.

Upozornění:

Laboratoř klinické biochemie a hematologie, nám. Míru 3287, Kroměříž, získala koncem října Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL. Z tohoto důvodu došlo 7.12. 2010 k aktualizaci Laboratorní příručky, kde je tato skutečnost uvedena. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisk

Kde nás najdete

Kroměříž


Náměstí Míru 3760/11
Kroměříž 767 01

  • Tel.: 573 342 081, 573 340 689
  • Fax: 573 340 689
  • E-mail: biolab@knet.cz

Holešov

Budova polikliniky
Sušilova 478
Holešov 769 01

  • Tel.: 573 399 552
  • Fax: 573 399 552

Kojetín

Budova polikliniky
ulice 6. Května 1376
Kojetín 752 01

  • Tel.: 581 761 782

Bystřice

Budova polikliniky
ulice 6. Května 1071
Bystřice pod Hostýnem 768 61

  • Tel.: 573 379 147

Více kontaktních informací